Mitä kuuluu Suomen leirikouluyhdistyksen nuoriso- ja perhetyön hankkeelle?

#
min. lukuaika

Minä, sinä hän – yhdessä enemmän! -hanke on ennaltaehkäisevän nuoriso- ja perhetyön hanke. Hankeen järjestää viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikana leiritoimintaa, jotka tukee maahan muuttaneiden nuorten, lasten sekä heidän perheidensä osallisuutta ja hyvinvointia, vähentää ennakkoluuloja muita kulttuureita kohtaan, sekä lisää ymmärrystä kestävän elämäntavan merkityksestä. Lisäksi hankkeen avulla pyritään saamaan tietoa leirimuotoisen oppimisen ja kasvatuksen mahdollisuuksista kototutumista tukevana sekä kulttuurien vuorovaikutusta lisäävänä toimintamuotona.

Leiritoiminnan tavoitteena on tukea osallistujan polkua suomalaiseen yhteiskuntaan toiminnallisesti muun muassa kulttuurin tuntemusta sekä kielen oppimista tukevien elämyksellisten ja pedagogisten aktiviteettien kautta. Leirit toteutetaan yhteistyöleireinä ja yhteistyötahoiksi toivotaan monikulttuuri yhdistyksiä, ulkomaalaistaustaisten kanssa toimivia järjestöjä ja organisaatioita, sekä nuorisojärjestöjä, joiden kautta kohderyhmä tavoitetaan. Yhteistyötahon tehtävänä on koota leirille lähtevät nuoret tai perheet. Yhteistyötahon ohjaajat osallistuvat myös leirien suunnittelun, järjestämiseen sekä arviointiin.

Monikulttuurisen leirityön mallia pilotoitiin keväällä ja kesällä 2023 yhdessä Plan Suomen Voimanaisia -hankkeen kanssa ja toiminnasta saatiin positiivista palautetta sekä osallistujilta, että yhteistyökumppanilta. Hankkeen pilottileireille osallistui sekä monikulttuurisia nuoria, että heidän perheitään. Hankkeen pilottivaihetta rahoitti Alli Paasikiven säätiö.

Hanketyö jatkuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuoden 2024 loppuun ja hanketoiminnan kohderyhmänä tulevalla toimintakaudella ovat maahan muuttaneet nuoret. Tavoitteenamme on jalkauttaa kulttuurien vuorovaikutusta tukeva leiritoiminnan malli myös jäsenkeskuksiimme eri puolilla Suomea. Tiedämme, että jäsenkeskuksillamme on edellytykset toimintamuodon toteuttamiselle ja tulemme hakemaan jäsenkeskustemme joukosta kumppaneita hankeleirien toteuttamiseen.

Hankkeen pilottivaiheesta saatujen kokemusten perustella toimintamuotoa mallinnetaan parhaillaan ja kulttuurien vuorovaikutusta tukevalle leiritoiminnan järjestämiselle luodaan oheistus.

Jos olet kiinnostunut yhteistyön mahdollisuudesta kanssamme, niin ota yhteyttä hankevastaavaamme, joka kertoo mielellän lisää!

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/mita-kuuluu-suomen-leirikouluyhdistyksen-nuoriso--ja-perhetyon-hankkeelle
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut