Minä, sinä, hän - yhdessä enemmän! -hankkeen pilotointi päättynyt

#
min. lukuaika

Suomen leirikouluyhdistyksen koordinoiman nuoriso- ja perhetyön Minä, sinä, hän – yhdessä enemmän! -kehittämishankkeen toimintamuotona on monikulttuurisille nuorille ja perheille suunnatut elämykselliset ja pedagogiset viikonloppuleirit.

Hankkeen pilottivaiheen aikana 2023 järjestettiin kolme yhteistyöleiriä Plan Suomen Voimanaisia -hankkeen kanssa. Leirien tavoitteena oli tukea maahan muuttaneiden nuorten, lasten sekä heidän perheidensä sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia.  Pilottileirien avulla pyrittiin myös saamaan tietoa kulttuurien vuorovaikutusta tukevan leirityön mallin mahdollisuuksista kotoutumista tukevana sekä kulttuurien vuorovaikutusta lisäävänä toimintamuotona.

Pilottileirien osallistujaryhmä koostui maahanmuuttajataustaisista perheistä. Leireille osallistui yhteensä 110 henkilöä. Näistä 10 henkilöä oli yhteistyötahon omia ohjaajia. Osallistujista aikuisia oli 29 % ja lapsia tai nuoria 71 % (51 tyttöä, 20 poikaa). Leireille osallistuneet perheet tulivat erilaisista kulttuuritaustoista. Perheissä puhuttiin muun muassa hindiä, amharaa, daria ja farsia, somalin kieltä sekä arabiaa. Lisäksi leireillä käytettiin yhteisenä kielenä suomea sekä englantia.

Leirien tavoitteena oli vahvistaa osallistujan sosiaalisia taitoja sekä tukea yksilön ja yhteisön oppimista ja vuorovaikutusta niin yhteisön kuin ympäristön kanssa. Osallistujien polkua suomalaiseen yhteiskuntaan tuettiin toiminnallisesti kulttuurin tuntemusta sekä kielen oppimista tukevien, nuorisoleireiltä ja leirikoulusta tuttujen elämyksellisten ja pedagogisia aktiviteetteja hyödyntäen. Leirit olivat kestoltaan kaksi päiväisiä ja niiden aikana perheille järjestettiin sekä yhteistä ohjelmaa, että erillistä ohjattua toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Osallistujat pääsivät myös itse vaikuttamaan ohjelmien sisältöön.

Pilottileirien sisältöä ja ohjelmia arvioitiin sekä osallistujien kokemuksien pohjalta, että leireille osallistuneiden ohjaajien ja yhteistyötahon näkökulmasta. Arviointiaineistosta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, järjestämämme leiritoiminta tuki osallisuuden kokemusta, vahvisti yksilöiden sekä ryhmän välistä luottamusta ja tuki sosiaalisten suhteiden muodostumista eri kulttuurin edustajien, mutta myös sukupolvien välillä. Leiritoiminta tuki myös yhdessä ja toisilta oppimista.

Kehittämishankkeen pilotointivaihe toteutettiin Alli Paasikiven säätiön kehittämisapurahan turivin. Hanke ja kehittämisprosessi jatkuu edelleen ja sen seuraavassa vaiheessa leirityön malli tullaan jalkauttamaan Suomen leirikouluyhdistyksen leiritoimintaa järjestäviin jäsenkeskuksiin jatkokehitettäväksi sekä myöhemmin kaikkien toimintamuodosta kiinnostuneiden käytettäväksi.

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/mina-sina-han---yhdessa-enemman--hankkeen-pilotointi-paattynyt
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut