Jäsenkeskuksille ja -toimijoille

Lapsia leikkimässä laatikoiden päällä

Palvelut jäsenillemme

Pyrimme tekemään tiivistä yhteistyötä verkostoomme kuuluvien leirikoulutoimijoiden kanssa leirikoulutoiminnan kehittämisen, tunnettuuden lisäämisen sekä vaikuttamistyön osalta. Verkostoomme kuuluu tällä hetkellä 43 leirikoulutoimijaa ympäri Suomen. Jäsenemme saavat kauttamme näkyvyyttä mm. nettisivuillamme, somekanavillamme, googlemainonnassa sekä alan tapahtumissa jaettavan painetun esitteen muodossa. Lisäksi jäsenemme saavat näkyvyyttä kerran vuodessa ilmestyvässä Leirikoulu – Lägerskola -lehdessämme, joka jaetaan kaikkiin Suomen peruskouluihin.

Leirikouluyhdistyksen jäsenmaksu on 110€/vuosi. Jäsenmaksuun sisältyy:

 • Näkyvyys nettisivujen Leirikoulukeskukset -välilehdellä.
 • Näkyvyyttä sosiaalisen median tileillämme (Facebook, Instagram) @leirikouluyhdistys
 • Näkyvyys Leirikoulu-Lägerskola -lehdessä. Lehti on katsottavissa myös verkkosivuillamme lehdet. Lehti jaetaan syksyllä 2024 kaikkiin Suomen peruskouluihin (painos 3000kpl). Lisäksi lehteä jaetaan yhdistyksen toimesta erilaisilla messuilla ja koulutustapahtumissa, kuten Opetus- ja kasvatusalan suurtapahtuma Educassa sekä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.
 • Lehti-ilmoitukset alennuksella Leirikoulu-Lägerskola -lehteen
 • Näkyvyyden yhdistyksen esitteessä. Esite uusitaan tasaisin väliajoin ja sitä jaetaan messuilla ja tapahtumissa sekä yhdistyksen leirikoulukeskuksessa Suomenlinnassa.
 • Kutsun yhdistyksen jäsentapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin. Järjestämme verkostollemme kaksi jäsentapaamista vuodessa. Useimmiten etänä. Katso seuraavat tapaamiset TÄÄLTÄ

Edellytämme jäsenkeskuksiltamme ja -toimijoiltamme sitoutumista yhteisiin tavoitteisiimme, jotka löytyvät TÄÄLTÄ.
Viestithän leirikoulutoiminnasta omissa kanavissasi! Muista aihetunniste #leirikouluyhdistys, jotta pystymme nostamaan postauksianne

Vinkkejä toimintaan

Haluatko liittyä jäseneksi?

Kerro meille leirikoulutoiminnastanne ja lähetä vapaamuotoinen hakemus: sly@suokki.fi

Leirikoulu-
toiminnan käynnistäminen

Suunnitteletko leirikoulutoiminnan käynnistämistä? Näillä vinkeillä pääset alkuun!

Perustaminen

Leirikoulukeskukseksi kutsumme yhdistyksessä kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat vastaan leirikouluryhmiä. Leirikoulu on sellaista koulun opiskelutoimintaa, joka on sijoitettu kahden tai useamman päivän ajaksi koulun ulkopuolelle luokan etukäteen päättämään kohteeseen. Leirikoululla on yhteisesti sovittu ohjelma, joka on aina opetussuunnitelmaan sidottu. Ohjelmaan sisältyy tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia tavoitteita. Leirikoulussa on usein mukana myös oppilaiden vanhempia avustajina.

Leirikoulutoimijalta edellytetään aina majoitusmahdollisuutta. Kohteessa tulisi olla majoitustilaa vähintään yhdelle luokalle, eli noin 25-30 hengelle. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että tytöille ja pojille tulee olla omat majoitustilat, samoin pienemmät tilat opettajalle ja mukana oleville vanhemmille. Leirikouluryhmän ruokailut tulisi järjestää kohteessa, samoin riittävä oleskelutila vapaa-ajan viettoa varten.

Toimijalla on oltava aina valmius kertoa opettajalle erilaisista ohjelmista. Ohjelmat voivat olla kohteen itsensä tuottamia tai yhteistyökumppaneilta tilattuja. Opettaja saattaa tarvita myös paikallista opastusta. Kohteen turvallisuudesta opettaja pyytää usein turvallisuussuunnitelman.

Leirikoulun järjestäjälle -välilehdeltä löytyy tärkeää lisätietoa toiminnan suunnittelun tueksi.

Toiminta

Leirikoulukohteet jaetaan kolmeen eri kategoriaan:

 1. Leirikoulukohteessa on majoituksesta ja ruokailusta huolehtivaa henkilökuntaa ja lisäksi vähintään yksi henkilö, joka vastaa kaikesta ohjelmasta.
 2. Leirikoulukohteessa on majoitus- ja ruokailupalvelusta vastaavat henkilöt, mutta ei ohjaajaa. Kohteella on kuitenkin valmius antaa opettajalle asiantuntija-apua paikallisissa asioissa. Näitä ovat esimerkiksi sopivien opintokäyntien ja ohjelmien suunnittelu.
 3. Leirikoulukohteessa on vain sopivat tilat, mutta ei lainkaan henkilökuntaa. Luokka suunnittelee itse ruokailut ja opettajan johdolla ohjelman. Toiminnan kannalta on toivottavaa, että kohteessa on myös kaikissa näissä tarvittava määrä erilaisia opetus- ja vapaa-ajanviettovälineitä.

Lisäksi suosittelemme vahvasti, että kaikki toimijat ottavat mahdollisimman vahvasti mukaan kestävän kehityksen näkökulman. Monet yhdistyksemme jäsenkohteet toimivat myös luontokouluina, eli ottavat vastaan päiväkäynnillä olevia oppilasryhmiä.

Onnistuneen leirikouluohjelman elementtejä

 • Ohjelma on selkeä ja sillä on tavoite
 • Ohjelma on suunniteltu yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa
 • Ohjelmassa on huomioitu ryhmän tarpeet
 • Ohjelma sisältää elämyksellisiä ja toiminnallisia osuuksia
 • Ohjelma on turvallinen, kiireetön ja tarjoaa oppimiselle otollisen ympäristön
 • Ohjelma on eheä kokonaisuus

Verkostoituminen

Liittymällä Suomen leirikouluyhdistykseen, on kohteenne mukana leirikoulukeskusten verkostossa. Yhdistys palvelee jäseniään järjestämällä koulutusta ja huolehtimalla kohteiden markkinoinnista.

Lisäksi kohde voi kriteerit täyttäessään liittyä Luonto- ja ympäristökoulujenverkostoon. LYKE-verkostoon voi hyvin liittyä myös leirikoulutoimijat, jotka toteuttavat toiminnassaan ympäristökasvatusta.
Lisätietoja: www.luontokoulut.fi

Kysymyksiä leirikoulukeskuksen perustamisesta?
Ota meihin yhteyttä:
sly@suokki.fi

Tapahtumat

Leirikouluyhdistyksen jäsentapaamisia järjestetään kaksi kertaa vuodessa pääasiassa etänä. Tapaamisissa verkostoidumme, jaamme hyviä käytäntöjä ja kehitämme yhdessä leirikoulutoimintaa eteenpäin. Lisäksi järjestämme säännöllisesti muuta koulutustoimintaa. Olette lämpimästi tervetulleita!