Mikä on leirikoulukeskus ja sen tehtävä?

#
min. lukuaika

Leirikoulukeskuksella tarkoitetaan leiri- ja matkailupalvelukeskuksia, hostelleja sekä muita majoituspalveluiden tuottajia, jotka ottavat vastaan myös leirikouluryhmiä. Tällä hetkellä Suomen leirikouluyhdistykseen yhdistykseen kuuluu 41 yritystä, yhdistystä sekä muuta organisaatiota, jotka toimivat leirikoulukeskuksiksina. Leirikoulukeskuksia sijaitsee eri puolilla Suomea, joten valinnanvaraa on runsaasti. Leirikoulun pääasia ei ole matkustaa kauas, joten leirikouluun lähtevällä ryhmällä on mahdollisuus valita aina myös koulua lähellä oleva leirikoulukeskus.

Kaikki jäseninämme olevat leirikoulukeskukset ovat sitoutuneet tarjoamaan leirikouluryhmille majoitus- ja ateriapalveluita, sekä yhteisöllisyyttä ja oppimista tukevia ohjelmia. Leirikoululla on yhteisesti sovittu ohjelma, joka on aina opetussuunnitelmaan sidottu. Ohjelmaan sisältyy tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia tavoitteita. Ohjelmat voivat olla kohteen itsensä tuottamia tai yhteistyökumppaneilta tilattuja. Monissa leirikoulukeskuksessa kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset huolehtivat ohjelmista turvallisuudesta tinkimättä.

Leirikoulu on osa koulun ulkopuolista toimintaa ja opetusmenetelmä. Se kuitenkin eroaa perinteisetä opetuksesta, työmenetelmiltään sekä ympäristöltään. Kasvatuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden painopiste on oppilaiden omatoimisuuden ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä ja onnistumisen kokemisessa.  Tämä kaikkien leirikoulukeskusten tuleekin ottaa huomioon. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi leirikouluun kuuluu usein myös leirikoulupaikkakunnan luontoon, kulttuuriin, historiaan ja elinkeinoelämään tutustumista.

Suomen leirikouluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Kurosen mukaan leirikouluun kuuluu kolme tasoa: oppimien, kasvaminen ja viihtyminen. Näiden tarpeiden ymmärtäminen ja puitteiden luominen niille, on jokaisen hyvän leirikoulukeskuksen ensisijainen tehtävä. Yhdistyksemme tarjoaa jäsenkeskuksilleen tukea ja tietoa, joka helpottaa keskusten mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneita ja ikimuistoisia leirikoululuja.

Leirikoulutoimintaa toteuttavat keskukset eivät ole olemassa ainoastaan leirikouluryhmiä varten,  mutta leirikoulutoiminta tarjoaa kuitenkin hyvät mahdollisuudet pidentää sesonkia tai laajentaa toimintaa jopa ympärivuotiseksi.  Tämä ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että leirikoulut olisivat vain majoituskapasiteetin täytettä, vaan ryhmän tarpeet, tavoitteet ja toiveet on huomioitava aina ryhmäkohtaisesti.

Suomen leirikouluyhdistyksen toiminnassa läpileikkaavana teemana näkyy kestävä kehitys ja yhdistys ohjeistaa myös jäseninään olevia toimijoita ottamaan mahdollisimman vahvasti kestävän kehityksen näkökulman mukaan toiminnan kaikilla tasoilla. Monet yhdistyksemme jäsenkohteet toimivat myös luontokouluina, eli ottavat vastaan päiväryhmiä ympäristökasvatus teemalla.

Pääset tutustumaan jäseninämme oleviin leirikoulukeskuksiin TÄÄLLÄ

Toivomme kaikille leirikoulukeskuksille antoisaa ja vilkasta toimintakautta ja sadoille leirikouluryhmille onnistuneita ja elämyksellisiä koulupäiviä leirikoulussa!

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/mika-on-leirikoulukeskus-ja-mika-on-leirikoulukeskuksen-tehtava
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut