Tips, information och hjälp till läraren!

På den här sidan hittar du material, tips och idéer!

Penninginsamling

Penninginsamlingen är en av de viktigaste delarna av lägerskolprocessen. Det är därför viktigt att påbörja den i god tid. Då man planerar en penninginsamlig bör man komma ihåg att varje elev har rätt till en avgiftsfri skolgång. Varken eleven eller dess förälder behöver delta i insamlingen. Varje elev har dock rätt att delta i en lägerskola som är upptagen i skolans års- och arbetsplan även om varken eleven eller vårdnadshavaren deltagit i insamlingen.

Läs mer om penninginsamling här!

Försäkringar

Olika kommuner har olika försäkringar. Före lägerskolan skall läraren tillsammans med rektorn utreda hurudana försäkringar skolan har. 

Läs mer om försäkringar här!

Lärarens rättigheter, ansvar och övervakning

Läraren har inte skyldighet att ordna lägerskola. Emedan läraren har odelbart ansvar över eleverna har han/hon beslutande rätt över arrangemangen kring en lägerskola. 

Läs mer om lärarens rättigheter, ansvar och övervakning här!

Blanketter

Läs mer här!

Publikationer

Thesis och publikationer av lägerskola.

Läs mer här!