Lägerskolan börjar här!

__wf_reserverad_ärva

Välkommen att planera en lägerskola!

En lägerskola är ett gemensamt projekt mellan elever, skola och föräldrar som kulminerar i klassens gemensamma lägerskola på ett lägerskolcenter eller annan vald plats.

Lägerskolan stöder uppnåendet av de breda målen i grunderna för läroplanen (OPS) och ger minnesvärda upplevelser för både barn och vuxna. Samtidigt höjer lägerskolan klassandan och stärker den sociala kompetensen.

Planerar du en lägerskola?

På vår hemsida kan du hitta utförlig information om lägerskolans planering och genomförande. Vi har satt ihop ett informationspaket med massor av tips för att stödja lägerskolearrangören. Operatörerna av vårt lägerskolenätverk erbjuder lägerskolor som stödjer lärande, tillväxt och välmående. Operatörer i vårt nätverk finns i nästan alla kommuner i Finland.

__wf_reserverad_ärva

Läs den senaste tidningen Lägerskola!

Lägerskolsföreningen i Finland publicerar en upplaga av tidningen ”Lägerskola” en gång per år. Tidningen delas ut till medlemmar och alla grundskolor i Finland.

Aktuellt

Läs de senaste nyheter och blogginläggen från Lägerskolsföreningen, som ger en heltäckande översikt över de senaste händelser och utvecklingen inom lägerskolans verksamhet i Finland.

Se alla
Kategoria
Kategori två
Kategori tre
Kategori fyra

Evenemang

Lägerskolföreningen i Finland har två medlemsmöte om året huvudsakligen på distans. På mötet nätverkar vi, delar god praxis och utvecklar lägerskolans aktiviteter tillsammans. Dessutom organiserar vi regelbundet andra utbildningsaktiviteter. Du är varmt välkommen!

Följ oss