Vakuutukset

Leirikoulun aikana opettajalla ja oppilailla on voimassa samanlainen vakuutusturva kuin tavallisen koulupäivän aikana. Vakuutus ei sisällä oppilaiden matkatavaravakuutusta, joten vanhempia tulee informoida matkatavaravakuutuksen ottamisesta. Vakuutus ei myöskään kata leirikoulussa mukana olevia vanhempia. Koulun tarjoamien vakuutuksien lisäksi hankittavat vakuutukset voidaan maksaa leirikoulua varten kerätyistä rahoista, jos niin yhdessä päätetään.

Oppilaat
Jos leirikoulu on mainittu koulun vuosisuunnitelmassa, kunta on lainsäädännöllisesti vastuussa mahdollisten vahinkojen ja tapaturmien korvaamisesta. Ennen leirikouluun lähtöä on syytä selvittää oppilaita koskevat vakuutusasiat esimerkiksi koulun rehtorilta. Leirikoulu kuuluu saman vakuutuksen piirin kuin normaali kouluaikakin, mutta usein vakuutus kattaa pelkät tapaturmat eikä esimerkiksi sairaustapauksia tai esinevahinkoja.

Oppilaiden huoltajat voivatkin hankkia lapsilleen henkilökohtaiset matkavakuutukset, tai opettaja voi hankkia koko ryhmälle ryhmävakuutuksen. Ulkomaille suuntautuvan leirikoulun kohdalla matkustajavakuutus on erityisen tärkeä, sillä sairaanhoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista. Vakuutusasioista on hyvä keskustella huoltajien kanssa esimerkiksi leirikoulupalaverissa.

Opettajat 
Koska vuosisuunnitelmaan kirjattu leirikoulu nähdään virkamatkana ja osana opettajan työtä, on hän leirikoulussa ollessaan vakuutettuna lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Myös muu koulun henkilökunta, kuten koulunkäyntiavustajat ovat samoin tavoin vakuutettuja. Lisäksi kunta on saattanut vakuuttaa koulun henkilökunnan matkustajavakuutuksella, matkatavaravakuutuksella tai vastuuvakuutuksella. Nämä opettajan on kuitenkin tarkistettava koulun rehtorilta ennen matkalle lähtöä.

Valvojien vakuutukset
Leirikouluun lähtevät huoltajat ovat yksityishenkilöitä, minkä vuoksi he ovat aina itse vastuussa omista vakuutuksistaan. Leirikouluun lähtiessä suositellaan huoltajille ainakin tapaturmavakuutusta, ja ulkomaille lähdettäessä myös matkustaja- ja matkatavaravakuutusta.