Osallisuuden tukeminen

Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. Oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen tulisi olla myös koulutyön järjestämisen perustana.

Leirikoulun suunnittelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Oppilaiden osallistuminen ja heidän kuuleminen yhteisten projektien suunnittelussa on luonteva tapa osallisuuden vahvistamiseen. Muista, että leirikoulu suunnitellaan ja toteutetaan ensisijaisesti oppilaille - ei esimerkiksi vanhemmille - joten heidän toiveet tulisi ottaa huomioon.

Oppilaat voi ottaa osallisiksi koko leirikouluprojektin suunnitteluuun:

1. Leirikoulukohteen valinta. Jos mahdollista, ota oppilaat mukaan kohteen valintaan. Kohteet voi rajata etukäteen vaihtoehdoiksi vanhempainillassa, joista oppilaat saavat äänestää ja perustella mielipiteensä.

2. Leirikoulun varainkeruu. Varainkeruu on yksi leirikouluprojektin keskeisimpiä tehtäviä. Ota oppilaat mukaan varainkeruun suunnitteluun ja toteutukseen. Miettikää yhdessä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ja millaisilla eri tavoilla sitä kerätään. Näin toteutatte yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan! Osalle oppilaista leirikouluun liittyvä varainkeruu saattaa olla ensikosketus rahan määrätietoisemmasta käsittelystä. Lue vinkkejä varainkeruuseen täältä. Varainkeruusta vastaaminen on huoltajien tehtävä.

3. Leirikouluohjelman rakentaminen. Leirikouluohjelman voi rakentaa joko kokonaan itse suunnitellen ja toteuttaen, mutta useissa leirikeskuksissa on myös erilaisia ohjelmavaihtoehtoja valittavina. Anna oppilaille mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön. Oppilaat voivat olla esimerkiksi vastuussa itse iltaohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta pienryhmissä. Jos ohjelmia valitaan leirikeskuksen tarjonnasta, tulisi oppilaat ottaa mukaan ohjelmien valintaan. 

4. Leirikoulun pelisäännöt. Ennen leirikouluun lähtöä kannattaa oppilaiden kanssa laatia yhteiset pelisäännöt, jotka jokainen hyväksyy. Mikäli oppilaat ovat itse mukana sääntöjen tekemisessä, on niihin sitoutuminen myös todennäköisempää. Tässä yksi toiminnalinen ehdotus pelisääntöjen muodostamiseen:

Jakautukaa luokassa pienryhmiin. Jokainen pienryhmä saa ensin miettiä, mitkä heidän mielestään on viisi tärkeintä asiaa, jotta jokaisella on hyvä olla leirikoulussa. Kun kaikki ovat rauhassa miettineet, saa jokainen ryhmä kertoa ajatuksensa. Samalla opettaja kirjoittaa esille tulleet asiat ylös taululle. Kun kaikki ryhmät ovat saaneet sanoa listansa, voidaan siihen vielä lisätä asioita, jos jollekulle tulee vielä jotain mieleen.

Kun lista on valmis, saa jokainen äänestää 2-3 (riippuen asioiden määrästä) asiaa. Äänestäminen tapahtuu silmät kiinni käsiäänestyksenä. Opettaja lukee asian kerrallaan ja laskee äänet. Kun kaikki taulun asiat on käyty läpi ja jokainen on saanut äänestää, katsotaan mitkä asiat ovat äänestyksen perusteella tärkeimpiä, jotta kaikilla olisi leirikoulussa hyvä olla. Näistä muokataan yhteiset leirikoulun pelisäännöt.

Opettaja voi täydentää sääntöjä käytännön asioilla, esimerkiksi rahan käytöllä ja nukkumaanmenoajoilla, mikäli ne eivät tule esille sääntötyöskentelyssä. Lataa pohja leirikoulusopimukselle täältä.