Lomakkeita

Täältä löytyviä lomakkeita voi vapaasti hyödyntää leirikouluun valmistautuessa.

Leirikoulu- ja varainkeruulupa

Leirikoulua varten on hyvä varmistaa, ketkä oppilaista eivät lähde leirikouluun. Näiden oppilaiden opetus tapahtuu leirikoulun aikana koululla jonkin muun luokan tai ryhmän mukana.

Myös halukkuus osallistua varainkeruuseen on hyvä varmistaa, koska varainkeruun tulee olla vapaaehtoista. Vaikka oppilas ei osallistuisikaan varainkeruuseen, on hänellä oikeus osallistua koulun suunnitelmaan kirjattuun leirikouluun.

Lataa pohja

 

Varainkeruusuunnitelma

Varainkeruuta on hyvä suunnitella etukäteen sekä oppilaiden että vanhempien kanssa. On tärkeää hahmottaa, mihin oppilaat ja vanhemmat ovat valmiita sitoutumaan. Mikäli suhtautuminen varainkeruuseen on negatiivista, voi olla syytä miettiä kannattaako leirikoulua toteuttaa ollenkaan tai onko leirikoulua mahdollista järjestää tiukemmalla budjetilla.

Varainkeruuta suunniteltaessa on tärkeä pohtia, mihin rahaa kuluu ja kuinka paljon sitä tarvitaan. Varainkeruulle on tärkeää varata riittävästi aikaa, sillä mikäli tavoitesummaa ei saavuteta, voidaan leirikoulukohdetta joutua pohtimaan uudelleen.

On myös hyvä nimetä vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat tilin avaamisesta ja hoidosta sekä tiedottavat säästötavoitteen toteutumisesta.

Lataa pohja

 

Leirikoulusopimus

Ennen leirikouluun lähtöä kannattaa oppilaiden kanssa laatia pelisäännöt, jotka jokainen hyväksyy. Yhteisten pelisääntöjen avulla leirikoulusta tulee mukavampi kaikille osallistujille. Pelisääntöjä voidaan pohtia yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Allekirjoittamalla leirikoulusopimuksen, sitoudutaan yhteisiin pelisääntöihin. Tässä muutama esimerkki, joita kannattaa pohtia:

-Käyttäytyminen leirikoulun aikana: toisten ihmisten huomioiminen, käyttäytyminen eri tilanteissa kuten ruokailussa tai ulkona liikkuessa, turvallisuusnäkökulmat
-Kännykän ja muiden laitteiden käyttö leirikoulun aikana
-Kuinka paljon rahaa leirikouluun saa ja kannattaa ottaa
-Nukkumaanmenoajat
-Toimenpiteet mahdollisista rikkomuksista
-Kuinka toimitaan vahingon sattuessa
-Mihin oppilailla on lupa osallistua (luvat huoltajalta) sekä mitä leirikoulussa ei saa tehdä

Lataa pohja

 

Leirikoulusuunnitelma

Opettajan tulee laatia hyvissä ajoin leirikoulun kirjallinen toimintasuunnitelma. Suunnitelma luovutetaan rehtorille, joka hyväksyy suunnitelman ja vie sen hyväksyttäväksi myös johtokunnalle. Leirikoulusuunnitelma kirjataan myös koulun vuosisuunnitelmaan.  Leirikoulun toimintasuunnitelmasta tulee selvitä:

-vastuuopettaja sekä mukaan lähtevät huoltajat (vähintään yksi eri sukupuolta kuin vastuuopettaja)
-eri valvojien vastuualueet ja työnjako, valvomisen organisointi
-leirikouluun osallistuvat oppilaat, koululle jäävien oppilaiden sijoitusluokka leirikoulun aikana
-leirikoulun kohde
-leirikoulun tavoitteet, sekä tavoitteiden integroiminen luokan tai tiettyjen oppiaineiden opetukseen ennen ja jälkeen matkan
-järjestämisajankohta sekä tarkka aikataulu
-matkareitti ja kuvaus matkajärjestelyistä
-majoitus- ja ruokailujärjestelyt
-turvallisuusjärjestelyt
-terveydenhuollon järjestelyt, erityistä huomiota, lääkitystä tai ruokavaliota tarvitsevat oppilaat (esim. diabeetikot)
-yhteisistä varusteista huolehtiminen
-vakuutukset ja kustannusselvitys
-leirikoulusäännöt

Lataa pohja

 

Pakkauslista

Oppilaiden ja huoltajien kanssa kannattaa etukäteen keskustella ja sopia siitä, mitä leirikouluun kannattaa ottaa mukaan. Liian suuret rahamäärät tai arvokkaat esineet on syytä jättää kotiin. Opettaja voi laatia oppilaille kirjallisen listan, josta oppilaiden on helppo tarkistaa, että kaikki tarpeellinen on pakattuna. Pakkausvinkkejä voi kysyä myös suoraan leirikoulukohteesta.

 Pakkaustarve voi olla erilainen eri vuodenaikoina ja eri leirikoulussa, mutta tässä yksi ehdotelma pakkauslistasta.

Lataa pohja

 

Pukeutumisohjeita

Kuinka pukeutua leirikouluun? Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on laatinut sekä kirjalliset että kuvalliset pukeutumisohjeet ulkoilupäivää varten. 

Lataa pohja