Ympäristökasvatus leirikoulussa

Koska leirikoulutoiminta on usein ympäristössä yhdessä oppimista, on se oiva ympäristökasvatuksen toimintamuoto. Onkin aivan eri asia kokea luonto oikeasti kuin lukea siitä oppikirjasta. Ympäristökasvatuksen näkökulmasta ihanteellisin paikka leirikoululle on lasten elinympäristön ulkopuolella: kaupungissa asuvilla maalla ja maalla asuvilla kaupungissa.

Luonnossa tieto on suoraan aistein koettavissa ja tutkien havaittavissa. Luonnossa vietetty leirikoulu aktivoikin lasten aisteja ja auttaa heitä näkemään luonnon aivan uudessa valossa. Luonnossa liikkuminen kehittää oppilaan motorisia taitoja maaston ollessa vaihtelevaa. Lisäksi luonnossa liikkuminen kehittää oppilaiden retkeilytaitoja ja lisää oppilaiden valmiuksia selviytyä luonnossa.

Sen lisäksi että aidot oppimisympäristöt tukevat oppimista, on niillä myös merkittävä rooli ympäristöä koskevien asenteiden ja arvojen muodostumisessa. Leirikoulussa luonnon läsnäolo voikin parhaimmillaan selkiyttää oppilaan ympäristöystävällisiä arvoja ja asenteita, auttaa hahmottamaan ympäristöä kokonaisuutena ja herkistää oppilaan ymmärtämään globaaleja ympäristöongelmia sekä omia vaikutusmahdollisuuksia niihin. Asioiden käsittely voi myös saada oppilaan pohtimaan omia kulutusvalintojaan ja sisäistämään kestävän elämäntavan.

Uusi opetussuunnitelma sisältää useita kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen liittyviä näkökulmia. Lue lisää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton sivuilta!