Lägerskola utomlands

För endel elever kan lägerskola utomlands vara deras enda kontakt med människor i andra länder och deras kultur. Lägerskola utomlands är kulturuppfostran som bäst! Det ökar elevernas förståelse och intresse för andra kulturer och befrämjar likvärdighets- och rättvisetänkande.

En lägerskola utomlands ger också möjlighet att använda och utveckla sin språkkunskap i dess rätta och äkta miljö. Detta hjälper eleverna att inse vikten av språkkunskaper och motiverar dem i deras språkstudier. Det ökar dessutom möjligheten till personlig kommunikation och förståelse, vilket är utmärkande för samhörighet, tolerans och solidaritet. Under en lägerskola som anordnas utomlands kan eleven knyta helt nya, långvariga vänskapsband oberoende av kulturbakgrund.

Man behöver dock inte alltid åka utomlands för att möta andra kulturer. Man kan ta in det mångkulturella under en lägerskola genom att diskutera olika världsuppfattningar och/eller erfarenheter av andra kulturer. En erfarenhet för sig är att ordna lägerskolan i en för eleverna främmande miljö i Finland. För många elever möjliggör en lägerskola i Lappland, i skärgården eller i en nationalpark helt nya erfarenheter och nya upplevelser.