Fostran till entreprenörskap

Målet med företagsamhetsfostran är att eleverna skall bli initiativrika och aktiva medborgare i samhället. Företagsamhetsfostran utvecklar elevernas samarbetsförmåga och ansvar.

En av de viktigaste momenten i en lägerskola är penninginsamlingen. Då lär sig eleverna konkret vad en budget är och hur man handskas med pengar. Penninginsamlingen kan för endel elever vara första gången de kommer i kontakt med hur man sparar till ett visst mål. Elevernas konsumentmedvetenhet ökar genom denna process. I utkastet till den nya läroplanen poängteras delaktighet, påverkan och ansvar som faktorer som främjer inlärning.