Leirikoulukeskuksen perustaminen

Suunnitteletko uuden leirikoulukeskuksen perustamista? Näillä vinkeillä pääset alkuun!

Perustaminen

Leirikoulukeskukseksi kutsumme yhdistyksessä kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat vastaan leirikouluryhmiä. Leirikoulu on sellaista koulun opiskelutoimintaa, joka on sijoitettu kahden tai useamman päivän ajaksi koulun ulkopuolelle luokan etukäteen päättämään kohteeseen. Leirikoululla on yhteisesti sovittu ohjelma, joka on aina opetussuunnitelmaan sidottu. Ohjelmaan sisältyy tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia tavoitteita. Leirikoulussa on usein mukana myös oppilaiden vanhempia avustajina.

Leirikoulutoimijalta edellytetään aina majoitusmahdollisuutta. Kohteessa tulisi olla majoitustilaa vähintään yhdelle luokalle, eli noin 25-30 hengelle. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että tytöille ja pojille tulee olla omat majoitustilat, samoin pienemmät tilat opettajalle ja mukana oleville vanhemmille. Leirikouluryhmän ruokailut tulisi järjestää kohteessa, samoin riittävä oleskelutila vapaa-ajan viettoa varten.

Toimijalla on oltava aina valmius kertoa opettajalle erilaisista ohjelmista. Ohjelmat voivat olla kohteen itsensä tuottamia tai yhteistyökumppaneilta tilattuja. Opettaja saattaa tarvita myös paikallista opastusta. Kohteen turvallisuudesta opettaja pyytää usein turvallisuussuunnitelman.

Opettajalle-välilehdeltä löytyy opettajan kannalta tärkeää lisätietoa, mikä voi auttaa toiminnan suunnittelussa.

Toiminta

Leirikoulukohteet jaetaan kolmeen eri kategoriaan:
1. Leirikoulukohteessa on majoituksesta ja ruokailusta huolehtivaa henkilökuntaa ja lisäksi vähintään yksi henkilö, joka vastaa kaikesta ohjelmasta.
2. Leirikoulukohteessa on majoitus- ja ruokailupalvelusta vastaavat henkilöt, mutta ei ohjaajaa. Kohteella on kuitenkin valmius antaa opettajalle asiantuntija-apua paikallisissa asioissa. Näitä ovat esimerkiksi sopivien opintokäyntien ja ohjelmien suunnittelu.
3. Leirikoulukohteessa on vain sopivat tilat, mutta ei lainkaan henkilökuntaa. Luokka suunnittelee itse ruokailut ja opettajan johdolla ohjelman. Toiminnan kannalta on toivottavaa, että kohteessa on myös kaikissa näissä tarvittava määrä erilaisia opetus- ja vapaa-ajanviettovälineitä.

Lisäksi suosittelemme vahvasti, että kaikki toimijat ottavat mahdollisimman vahvasti mukaan kestävän kehityksen näkökulman. Monet yhdistyksemme jäsenkohteet toimivat myös luontokouluina, eli ottavat vastaan päiväkäynnillä olevia oppilasryhmiä.

Verkostoituminen

Liittymällä Suomen leirikouluyhdistykseen, on kohteenne mukana leirikoulukeskusten verkostossa. Yhdistys palvelee jäseniään järjestämällä koulutusta ja huolehtimalla kohteiden markkinoinnista.

Lisäksi kohde voi kriteerit täyttäessään liittyä Luonto- ja ympäristökoulujenverkostoon. LYKE-verkostoon voi hyvin liittyä myös leirikoulutoimijat, jotka toteuttavat toiminnassaan ympäristökasvatusta.
Lisätietoja: www.luontokoulut.fi

Kysymyksiä leirikoulukeskuksen perustamisesta?
Ota meihin yhteyttä: sly@suokki.fi