Leirikoulu yrittäjyyskasvatuksena

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien valmiuksien kehittämistä ja oppimista. Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista oma-aloitteisia ja aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Lisäksi yrittäjyyskasvatus tähtää yhteistyötaitojen kehittämiseen ja vastuun ottamiseen.

Leirikouluprojektissa varainkeruu on yksi keskeisimmistä vaiheista. Varainkeruun aikana konkretisoituu oivasti käytännössä budjetin tekeminen ja rahan käsittely. Osalle oppilaista leirikouluun liittyvä varainkeruu saattaa olla ensikosketus rahan määrätietoisemmasta käsittelystä. Oppilaiden kanssa onkin hyvä miettiä yhdessä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ja millaisilla eri tavoilla sitä kerätään. Oppilaat kasvavat kuluttajatietoisiksi leirikoulun rahankeruun myötä. Uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen keskeisinä oppimisen tavoitteina.