Leirikoulu ulkomailla

Joillekin oppilaille leirikoulu ulkomailla voi olla ainut kosketus muihin kulttuureihin ja niitä edustaviin ihmisiin. Leirikoulu ulkomailla on kulttuurikasvatusta parhaimmillaan! Se lisää oppilaiden ymmärrystä ja kiinnostusta uusia kulttuureita kohtaan sekä edistää samanarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Ulkomailla suoritettava leirikoulu tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää ja kehittää kielitaitoaan aidoissa tilanteissa. Tämä auttaa oppilaita hahmottamaan kielitaidon merkityksen ja motivoi heitä kieliopinnoissa. Lisäksi se lisää yksilöiden välistä kommunikointia ja ymmärrystä, mikä on tärkeää yhteenkuuluvuuden, suvaitsevaisuuden ja yhteisvastuullisuuden luonnissa. Ulkomailla toteutettavassa leirikoulussa oppilas voikin saada aivan uudenlaisia, pitkäaikaisia ystävyyssuhteita kulttuuritaustaan katsomatta.

Aina leirikouluun ei kuitenkaan tarvitse lähteä ulkomaille asti. Monikulttuurisuutta leirikouluun voi tuoda esimerkiksi keskustelemalla eri maailmankatsomuksista tai kulttuurikokemuksista. Kokemus sinänsä voi olla myös toteuttaa leirikoulu Suomessa lapsille hieman vieraammassa ympäristössä. Monelle esimerkiksi Lapissa, saaristossa tai kansallispuistossa retkeilemällä vietetty leirikoulu mahdollistaa aivan uudenlaisen kokemus- ja elämysmaailman kohtaamisen.