Jäsentapaaminen ja kevätkokous 11.4.2022

Suomen leirikouluyhdistyksen kevätkokous järjestettiin etäkokouksena 11.4.2022 Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021.

Ennen kevätkokousta pidettiin yhdistyksen jäsentapaaminen, jonka aiheena oli koronan vaikutukset oppilaiden oppimismotivaatioon ja erityisesti koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen. Aiheesta puhumassa olivat lehtori Marjo Petäjäaho Helsingin Suomalaisesta yhteiskoulusta,  toiminnanjohtaja Saija Olkkonen-Jones Suomen Vanhempainliitto ry:tä sekä nuorisotyön vastaava Mari Kokolahti Nuorisokeskus Metsäkartanosta.

Suomelaisessa yhtenäiskoulussa leirikoulutoiminta on juurtunut osaksi opetussuunnitelmaa ja perinteenä on ollut järjestää vuosittain leirikouluja 5. ja 8. luokkalaisille. Covid-19 pandemian aikana leirikouluja pääästiin järjestämään vain marginaalisesti.

Vanhempainliitto teki koronan vaikutuksesta kyselytutkimuksen, johon vastasi 330 vanhempaa. Korona-ajan nähtiin etäännyttäneen lapsia opiskelusta ja osa vastanneista oli myös sitä mieltä, että korona on kuormittanut lapsia. Vanhempainliiton mukaan lasten ahdistusta lisäsi erityisesti se, että ryhmään kiinnittyminen ei ollut mahdollista. Tähän vaikutti vahvasti myös se, että kaikki koulun ulkopuolella tapahtuva opetus oli pitkälti rajoitettua. Esimerkiksi leirikoulu olisi olut työmuoto, jonka avulla yhteisöllisyyttä olisi voitu toteuttaa. Vanhempien mielestä on tärkeää, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja pyritään nyt koronan jälkeen lisäämään merkittävästi.

Myös nuorisokeskuksissa leirikoulutoiminta on ollut parin vuoden aikana huomattavasti pienempää, kuin normaalisti. Leirikouluja on ollut keskimäärin 30-40 % normaalista tilanteesta. Covid-19 pandemian vaikutukset näkyivät vuonna 2021 etenkin varaustilanteen nopeina muutoksina ja ryhmävarausten viime hetken peruuntumisina. Toimintaa pyrittiin sopeuttamaan muuttuvien viranomaisrajoitusten mukaisesti etenkin ravintolapalveluissa. Erityisjärjestelyt aiheuttivat lisätyön tarvetta, varsinkin ravintolatoiminnassa ja siivouksessa.

Takaisin