Toimintaamme ohjaavat arvot

#
min. lukuaika

Suomen Leirikouluyhdistyksen hallitus aloitti vuonna 2019 strategiatyöskentelyä, jonka yhteydessä yhdistyksen säännöt päivitettiin ja arvopohja aukikirjoitettiin. Työskentelyssä päädyttiin kuuteen toimintaamme ohjaavaan arvoon, jotka ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, osallisuus, hyvinvointi, kokemuksellisuus ja kestävä elämäntapa.

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme kaikki ihmiset samanarvoisena yksilöllisiin ominaisuuksiin katsomatta. Yhdenvertaisuus on pedagogiikkamme kulmakivi ja pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään sen toteutumista.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta, vuorovaikutuksesta sekä osallistumisesta. Leirikoulutoiminta tukee kaikkia näitä osa-alueita: toiminta kasvattaa nuoria ryhmässä toimimiseen erilaisissa tilanteissa kouluympäristön ulkopuolella. Näemme yhteisöllisyyden yksilön hyvinvointia lisäävänä tekijänä, ja ryhmässä toimimisen voimavarana sekä aikuisten, että lasten keskuudessa.

Osallisuus

Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. Leirikoulu tarjoaa oppilaille oivan tilaisuuden osallistua ja vaikuttaa koko prosessiin aina suunnittelusta varainkeruuseen. Pyrimme tukemaan osallisuuden toteutumista leirikouluprosessissa tarjoamalla opettajille tietoa sekä valmiita työkaluja toiminnan toteuttamisen tueksi.

Hyvinvointi

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu kaikista näistä osa-alueista. Leirikoulutoiminta on luonteeltaan kokemuksellista ja oppimisen keskiössä ovat pää, käsi ja sydän – ajatus, toiminta sekä tunteet. Ulkona oppiminen ja aktiivinen toimijuus tukee sekä fyysistä, että psyykkistä hyvinvointia, ryhmässä toimiminen sekä yhteisöllisyys puolestaan edistävät yksilön sosiaalista hyvinvointia. Toiminta kannustaa nuoria terveellisiin elämäntapoihin.

Kokemuksellisuus

Leirikoulutoiminta pohjautuu kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, jonka keskiössä ovat oppijan omakohtaiset kokemukset sekä niiden reflektointi. Parhaimmillaan toiminta tuottaa elämyksiä sekä onnistumisen iloa, mikä tuo positiivisia vaikutuksia myös arjen koulutyöhön.

Kestävä elämäntapa

Kaiken toimintamme lähtökohtana on kestävä elämäntapa ja siihen kasvaminen sekä kasvattaminen. Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Toimintaamme ohjaa vuosittain päivitettävä kestävän kehityksen ohjelma konkreettisine tavoitteineen. Viestimme ja kannustamme kestävään elämäntapaan kaiken toiminnan yhteydessä.

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/toimintaamme-ohjaavat-arvot
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut