NYT se on tutkittua

#
min. lukuaika

Leirikoulun avulla voidaan tukea nuoria kohtaamaan ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja vaikeitakin tunteita!

Nuorisobarometrien tulokset ovat osoittaneet, että yhteiskunnassa tarvitaan lisää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tukea nuoria kohtaamaan ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Ympäristökriisit sekä luonnonvarojen ylikulutus herättävät huolta nuorissa, sillä huoli tulevaisuudesta koskee juuri heitä.

Tampereen yliopiston NYT!-hanke tutkii nuorten ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia, esteitä ja kanavia medioituneessa yhteiskunnassamme.  Johanna Huovilan tekemän pro gradu-tutkielman tulosten perusteella NYT! -tutkimushankkeessa luotu leirikoulu toimii yhtenä keinona, jonka avulla yhteiskunta voi tukea nuoria kohtaamaan ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja vaikeitakin tunteita. NYT hankkeen leirikouluissa menetelmänä hyödynnettiin seikkailukasvatusta, joka jossa pyritään tuottamaan ihmisenä kasvua tukevia kokemuksia seikkailun avulla.

  • Leirikoulu edistää ja toteuttaa ympäristökasvatusta nuorisotyön kentällä.
  • Sopivan haasteelliset tehtävät ja aktiviteetit sekä turvallinen ympäristö parantavat nuorten uskoa omiin kykyihin ja pystyvyyteen.
  • Yhdessä̈ tekeminen motivoi nuoria yrittämään ja ottamaan riskejä̈ sekä mahdollistaa heille onnistumisen kokemuksia.
  • Luonnonympäristössä tapahtuvat kokemukset mahdollistavat nuorille mieleenpainuvia ja omakohtaisia elämyksiä.
  • Leirikoulussa vaikeitakin ympäristöasioita voidaan käsitellä toivon kautta.

Luonnonympäristössä toimiminen yhdistettynä ympäristöasioiden käsittelyyn lisää tietoa ja ymmärrystä sekä herättää ajatuksia luonnon tärkeydestä.

Voit käydä tutustumassa Johanna Huovilan hienoon Pro Gradu -tutkielmaan sekä NYT-hankkeeseen täällä https://projects.tuni.fi/nyt/

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/nyt-se-on-tutkittua
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut