Minä, sinä, hän - yhdessä enemmän!

#
min. lukuaika

Suomen leirikouluyhdistys on käynnistänyt uuden hankkeen. Minä, sinä, hän - yhdessä enemmän! -hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa osallistujan luontosuhdetta ja lisätä ymmärrystä kestävästä elämäntavan merkityksestä.

Hankkeen kohderyhmä muodostuu maahan muuttaneista lapsista, nuorista sekä lapsiperheistä. Hankkeen leireille toivotetaantervetulleiksi myös suomalaissyntyisiä nuoria ja heidän perheitään.

Hankkeen tavoitteena on järjestää kohderyhmälle noin 20 leiriä vuosina 2023-2025 Suomen leirikouluyhdistyksen hallinnoiman
Hostel Suomenlinnan leirikeskuksessa sekä jäsenkeskuksissa eri puolella Suomea. Leirit toteutetaan
viikonloppuina sekä koulujen loma-aikoina.

Hankkeen monikulttuurisilla leireillä pyritään vaikuttamaan positiivisesti osallistujien hyvinvointiin sekä vahvistaman heidän
luonto- ja ympäristösuhdettansa. Leirien teemoina korostuvat yhteistyötaidot, kestävä tulevaisuus sekä
kulttuuriympäristökasvatus. Leireillä vahvistetaan sosiaalisia taitoja sekä tuetaan yksilön ja yhteisön oppimista, kasvua ja
vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Leireillä osallistujan polkua suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan toiminnallisesti muun
muassa kulttuurin tuntemusta sekä kielen oppimista tukevien elämyksellisten ja pedagogisten aktiviteettien kautta.
Osallistujia tullaan kannustamaan tutkimaan omia sosiaalisia, kulttuurisia ja kielellisiä juuria sekä näkemään kulttuurinen
moninaisuus lähtökohtaisesti positiivisena voimavarana. Leirit tarjoavat mahdollisuuden luodaan uusia ystävyyssuhteita ja
tavataan muita, joilla on samankaltainen tausta.

Hankkeen leirit toteutetaan yhteistyöleireinä monikulttuurisuusyhdistyksien, ulkomaalaistaustaisten kanssa toimivien
järjestöjen ja organisaatioiden sekä nuorisojärjestöjen kanssa.
Hankkeesta saatujen tulosten ja kokemusten pohjalta luodaan toimintamalli, joka jalkautetaan Suomen
leirikouluyhdistyksen leiritoimintaa järjestävien jäsenyhdistyksien käyttöön.

Hankkeen pilottivaihe on nyt käynnissä ja ensimmäinen viikonloppuleiri järjestetään yhteistyössä Plan International Suomen kanssa 25.-26.2.2023. Seuraava pilottileiri toteutetaan kesäkuussa 2023.

Hankkeen etenemistä ja leiriuutisia voi seurata sosiaalisen median kanavissamme:

Face: @leirikouluyhdistys

Insta: @leirikouluyhdistys

Hanke on käynnistetty Opetushallituksen sekä Alli Paasikiven säätiön hanketukirahalla.

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/mina-sina-han---yhdessa-enemman
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut