Luonnon monimuotoisuus

#
min. lukuaika

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on tällä hetkellä niin keskeinen asia, että sitä tulee ehdottomasti käsitellä kouluissa. Aihe sopiierittäin hyvin koulun ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun. Leirikoulussa ja opintoretkillä asiaan voidaan helposti syventyä. Oppilaille tulee kuitenkin retken aluksi selvittää, mitä luonnon monimuotoisuus yleisellä tasolla tarkoittaa.

Luonnon monimuotisuudella tarkoitetaan sekä lajien että perintötekijöiden kirjoa eri tasoilla: maapallolla ja ekosysteemeissä. Monimuotoisuus on tällä hetkellä köyhtymässä erittäin rajusti. Ihmisen kannalta monimuotoisuuden köyhtyminen tuntuu selvimmin ravinnontuotannossa.
Siihen vaikuttavat esimerkiksi pölytyksen vaikeutuminen, maaperän hedelmällisyyden aleneminen sekä ilmasto-olojen muutokset.
Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisellä on rajuja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Sen syitä on monia. Keskisimpiä ovat metsien, merien, vesistöjen sekä maaperän liiallinen hyväksikäyttö Se johtaa vääjäämättömästi lajikirjon vähenemiseen ja yhä useampien lajien häviämisiin. Jokainen laji, joka häviää ravintoketjusta, vaikuttaa ekosysteemin tasapainoon. Pidänkin tässä mielessä erittäin tärkeänä, että oppilaat saisivat
mahdollisimman paljon ohjausta lajintuntemukseen. Mitä enemmän ihminen tuntee lajeja, sitä enemmän hän on myös kiinnostunut niiden säilymisestä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos lapset tuntevat liikkuvansa luonnossa tuttujen lajien parissa, sitä enemmän he ovat myös niiden suojelijoita.

Teollinen vallankumous ja tehomaatalouden kehitys runsaan sadan viimeisen vuoden aikana on johtanut erittäin voimakkaasti maankäyttöön. Lisäksi kaupungistuminen ja siihen liittyvä infrastruktuuri ovat aiheuttaneet luonnonmukaisesta maankäytöstä luopumista. Näillä kaikilla on selkeästi ollut merkittävä syy luonnon monimuotoisuuden alenemiseen. Samalla se on aiheuttanut myös lukuisten vieraslajien leviämistä.
Tämä puolestaan on aiheuttanut joidenkin alkuperäislajien häviämistä.
Lajien häviämisen lisäksi monimuotoisuus koskee myös luontotyyppejä. Luontotyyppien häviäminen on myös yhtenä syynä lajien häviämiseen. Suomessaarvioidaan, että joka yhdeksäs laji on uhanalainen ja maamme neljästäsadasta erilaisesta luontotyypistä noin puolet on häviämässä. Otetaan siis luonnon monimuotoisuuden käsitteleminen keskeiseksi tehtäväksemme!

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/luonnon-monimuotoisuus
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut