Kulttuuriperintö-kasvatuksen vuosi!

#
min. lukuaika

Suomen leirikouluyhdistyksen teemana tänä vuonna on kulttuuriperintökasvatus. Mutta mitä kulttuuriperintö tarkoittaa ja mitä se kulttuuriperintökasvatus oikein on?

Kulttuuriperintöön kuuluu aineeton ja aineellinen perintö, luonnonperintö, kaupunki- ja maalaismaisemat sekä digitaalinen ja elokuvallinen perintö. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä meidän ihmisten arjessa. Aineetonta kulttuuriperintöä voi olla esimerkiksi suullinen perinne, perinteiset juhlat ja tavat, luontoa koskevat tiedot ja taidot, esittävä taide sekä ruokaperinteet. Suomalainen saunominen kansainvälisesti tunnettu esimerkki suomalaisesta aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Myös luontoon liittyvät tiedot ja taidot kuten jokamiehenoikeudet lukeutuvat aineettomaan kulttuuriperintöön.  Aineellinen kulttuuriperintö pitää sisällään mm. kulttuuriympäristöt, rakennukset ja julkiset museokokoelmat.

Kulttuuriperintökasvatus on kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään kulttuuriperintöön liittyvää osaamista sekä tuetaan kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Kulttuuritietoisessa opetuksessa ja kasvatuksessa ei katsota vain menneisyyteen, vaan korostetaan sitä, että kulttuurit muuttuvat yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan myötä historian saatossa ja ovat ajallisesti kerrostuneita. Kukin kulttuuri sisältää tietoa menneestä, mutta myös mahdollisia viestejä tulevasta.

Iloksemme yhä useampi ryhmä on valinnut leirikouluunsa kulttuuriperintöohjelmia, ja oppilaat ovat päässeet tutustumaan toiminnallisesti monimuotoiseen kulttuuriperintöömme upeassa maailmanperintökohteessa Suomenlinnassa.  Tulemme jakamaan vuoden aikana sosiaalisen median kanaviemme kautta ideoita ja toimintavinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen totuttamisen tueksi, joten muistakaa seurata kanaviamme!


Kulttuuri ei ole pysyvää, se on tapa sopeutua ja muokata muuttuvaa ympäristöä ja maailmaa!

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/kulttuuriperintokasvatuksen-vuosi
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut