Elämysoppimista ja seikkailua leirikoulussa!

#
min. lukuaika

Leirikoulu on yksi koulun työmuoto, joka rantautui Suomeen 1970-luvun alussa Ruotsista. Leirikoululla tarkoitetaan kahden tai useamman työpäivän mittaista opiskelujaksoa koulun ulkopuolella. Se on aina yhdistelmä leiri- ja kouluelämää, jonka tarkoituksena on kehittää oppilaiden henkisiä ja fyysisiä valmiuksia. Leirikoulu tulee aina valmistella huolellisesti käyttäen tarvittaessa hyväksi maassamme olevia useita leirikoulukeskuksia ja niiden asiantuntemusta. Hyvin suunniteltu leirikoulu tarjoaa oppilaille elämyksiä ja kokemuksia sekä näiden kautta tapahtuvaa oppimista.

Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka ovat kokemukselliseen oppimiseen perustuvia työmenetelmiä. Näiden käsitteiden välillä on joskus vaikea tehdä eroa. Kaikissa näissä oppiminen on kuitenkin jatkuva prosessi, joka perustuu elämyksiin ja kokemuksiin. Ne voivat olla välineellisiä, kuten melonta, kiipeily tai koskenlasku. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Onnistuneeseen leirikouluun kuuluu myös opettajan tai leirikoulukeskuksen henkilökunnan suunnittelemia yllätyksiä. Ympäröivä luonto tarjoaa varmasti monenlaisia mahdollisuuksia ympäristöseikkailuun. Siinä ei tarvita juuri mitään välineitä. Turvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin aina välttämätöntä. Oppilaiden kannalta pienimuotoisetkin seikkailuhetket antavat sellaisia elämyksiä, joista leirikoulu jää mieleen onnistuneena projektina.

Leirikoulua voidaan pitää jo sellaisenaan seikkailuna. Helposti toteutettavia elämyksiä tarjoaa esimerkiksi pimeys, jolloin voidaan järjestää ympäröivään maastoon kynttiläpolku tai heijastinrata. Tarvitaan vain vähän mielikuvitusta. Erittäin tärkeää on tällaisen toiminnan jälkeen reflektointi. Oppilaiden on voitava kertoa omista kokemuksistaan tapahtuman jälkeen. Tällä tavalla seikkailu yhdistetään elämyspedagogiikkaan, jolloin pienimuotoinenkin yllättävä tai jännittävä tapahtuma aiheuttaa oppilaissa vahvoja tunteita. Ne ovat keskeisiä elementtejä, joiden avulla saavutetaan kasvatuksellisia tavoitteita.

Leirikoulu mainitaankin opetussuunnitelmissa ja on selvästi ollut yksi tekijä, joka on lisännyt muualta tänne suuntautuvaa koulutusmatkailua. Ulkomaiset koulutusalan ammattilaiset ja virkamiehet, opettajat ja jopa koululaiset tulevat Suomeen, koska haluavat tutustua opetustapaamme. Erityisesti ollaan kiinnostuneita koulun ulkopuolella tapahtuvasta opiskelusta, jossa elämyspedagogiikka on vahvasti mukana. Toivotaan, että koulut kaikkialla maassamme panostavat yhä vahvemmin leirikouluun, jonka ohjemassa korostuu elämyspedagogiikka ja sosiaalinen kasvatus.

Kiinnostaako seikkailukasvatus leirikoulussa? Tutustu seikkailukasvatusteemaiseen Leirikoulu-lehteen tästä!
Leirikoulu suunitteilla, mutta kohde vielä valitsematta? Tutustu jäsenkeskuksiimme täällä ja varaa seikkailullinen leirikoulu!

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/elamysoppimista-ja-seikkailua-leirikoulussa
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut