Jokaisella lapsella on oikeus leirikouluun!

Ulkona oppimisen puolesta vuodesta 1975 – För uteskola sedan 1975.

Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry on toiminut Suomessa vuodesta 1975. Kaksikielinen yhdistys toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolista oppimista valtakunnallisesti. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen katsomatta.

Mitä teemme?

- ylläpidämme omaa leirikeskusta ja palvelemme leirikoulujen lisäksi muita ryhmiä ja matkailijoita yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi
- kehittämme koulun ulkopuolista oppimista, erityisesti leirikoulutoimintaa
- tiedotamme alan ajankohtaisista asioista tiedotuskanavissamme
- Julkaisemme Leirikoulu-Lägerkola -lehteä
- järjestämme koulutustoimintaa opettajille, jäsenillemme sekä nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille
- kehitämme kansainvälistä yhteistyötä ja pidämme yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihimme
- kehitämme valtakunnallisia opetus- ja kasvatusalan hankkeita
- edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta
- kehitämme kestävyys- ja kulttuuriperintökasvatustyötä.
- edistämme koulun ulkopuolisen oppimisen yhdenvertaista toteuttamista valtakunnallisesti

Yhdistys ylläpitää omaa leirikoulukeskusta Suomenlinnassa. Tutustu Hostel Suomenlinnaan täällä!

Strategiakäsikirja 2028

Toimintasuunnitelma 2024

Toimintakertomus 2022 

 

ARVOMME

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme kaikki ihmiset samanarvoisena yksilöllisiin ominaisuuksiin katsomatta. Yhdenvertaisuus on pedagogiikkamme kulmakivi ja pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään sen toteutumista.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta, vuorovaikutuksesta sekä osallistumisesta. Leirikoulutoiminta tukee kaikkia näitä osa-alueita: toiminta kasvattaa nuoria ryhmässä toimimiseen erilaisissa tilanteissa kouluympäristön ulkopuolella. Näemme yhteisöllisyyden yksilön hyvinvointia lisäävänä tekijänä, ja ryhmässä toimimisen voimavarana sekä aikuisten, että lasten keskuudessa.

Osallisuus

Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. Leirikoulu tarjoaa oppilaille oivan tilaisuuden osallistua ja vaikuttaa koko prosessiin aina suunnittelusta varainkeruuseen. Pyrimme tukemaan osallisuuden toteutumista leirikouluprosessissa tarjoamalla opettajille tietoa sekä valmiita työkaluja toiminnan toteuttamisen tueksi.

Hyvinvointi

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu kaikista näistä osa-alueista. Leirikoulutoiminta on luonteeltaan kokemuksellista ja oppimisen keskiössä ovat pää, käsi ja sydän – ajatus, toiminta sekä tunteet. Ulkona oppiminen ja aktiivinen toimijuus tukee sekä fyysistä, että psyykkistä hyvinvointia, ryhmässä toimiminen sekä yhteisöllisyys puolestaan edistävät yksilön sosiaalista hyvinvointia. Toiminta kannustaa nuoria terveellisiin elämäntapoihin.

Kokemuksellisuus

Leirikoulutoiminta pohjautuu kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, jonka keskiössä ovat oppijan omakohtaiset kokemukset sekä niiden reflektointi. Parhaimmillaan toiminta tuottaa elämyksiä sekä onnistumisen iloa, mikä tuo positiivisia vaikutuksia myös arjen koulutyöhön.

Kestävä elämäntapa

Kaiken toimintamme lähtökohtana on kestävä elämäntapa ja siihen kasvaminen sekä kasvattaminen. Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Toimintaamme ohjaa vuosittain päivitettävä kestävän kehityksen ohjelma konkreettisine tavoitteineen. Viestimme ja kannustamme kestävään elämäntapaan kaiken toiminnan yhteydessä.

 

Liity jäseneksi!

Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!
Ota yhteyttä: sly@suokki.fi

Jäsenmaksut 2023
Leirikoulukeskukset 110 €
Henkilöjäsenet 25 €
Yhteisöt ja yritykset 35 €
Kunnat 110 €

Hallitus

Suomen Leirikoulyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. 
Jäsentemme edustajat voivat asettua ehdolle hallitukseen.

Hallituksen kokoonpano 2024

Hallituksen puheenjohtaja: Juha Kuronen
Varapuheenjohtaja: Benita Björkell

Hallituksen jäsenet:

Benita Björkell
Sarianna Alho
Selma Närkki
Tuija Laitinen

Lassi Taisto

Tiina Kuusholma
Roope Valden (varajäsen)
Elise Kurtén (varajäsen)