Kutsu syyskokoukseen

Kutsu syyskokoukseen

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 4.12.2017 klo 16.30 akaen Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen (SNK) toimistossa Aikatalossa.
Osoite Mikonkatu 8 A, 9. kerros, 00100 Helsinki

Kallelse till höstmöte

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls den 4. december kl. 16.30 på SNK:n kontor (Aikatalo).
Address Mikaelsgatan 8 A, 9 våning, 00100 Helsingfors.

 

Takaisin